Putoamissuojaimet

Uusien putoamissuojainjärjestelmien asennus

Putoamissuojausjärjestelmä suojelee tekijää

Putoamissuojauksen tarkoitus on estää tai jarruttaa putoamista turvallisella tavalla. Turvallisen työskentelyn vuoksi on tärkeää varmistaa, että kohteessa on asianmukaiset putoamissuojaimet. Työskentelyä voidaan pitää putoamisvaarallisena, jos se tapahtuu yli kolmen metrin korkeudessa ilman turvakaiteita. 

VHT-Palveluiden kautta saa myös tarjouksen uusista ratkaisuista aina kartoituksesta asennukseen. Tuotteet henkilöiden turvaamiseksi valitaan aina kohteen mukaan toimivaksi kokonaisuudeksi unohtamatta käyttäjäystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta.

Mitä ovat putoamissuojaimet?

Turvavaljaat

Putoamissuojauksessa turvavaljaiden tehtävä on hidastaa tai pysäyttää putoaminen vahingon sattuessa. Turvavaljaat on tärkeä sovittaa käyttäjälleen sopiviksi ja niiden asianmukaisessa kiinnityksessä tulee olla tarkkana. Turvavaljaiden käyttöä suositellaan kun riskinä on vapaa putoaminen korkeasta paikasta, ja niiden yhteydessä käytetään usein hidastinta.

Turvakaiteet

Putoamissuojaimista ensisijaisia ovat turvakaiteet. Turvakaide tulee olla korkeudeltaan riittävä ja työskentely-ympäristöön sopiva. Sen on täytettävä myös Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset.